Issue 3, 2005

Tsjalling Swierstra, Ewald Engelen, Lolle Nauta, Herman Van Gunsteren, Dick Pels, Guy Widdershoven, Hans Harbers & René Gabriëls

Biografie

Tsjalling Swierstra

Ewald Engelen

Ewald Engelen is als hoogleraar financiële geografie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Lolle Nauta

Lolle Nauta was emeritus hoogleraar aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie en sociologie in Groningen, Göttingen, Basel en Leiden

Herman Van Gunsteren

Herman Van Gunsteren (1940) is hoogleraar politieke theorieën en rechtsfilosofie aan de universiteit Leiden. Auteur van The quest for control (1976), Culturen van besturen (1994), A theory of citizenship (1998), Stoppen: U kunt het, U wilt het, U doet het niet (2002), Woordenschat voor verwarde politici (2003), Gevaarlijk veilig: terreurbestrijding in de democratie (2004), Vertrouwen in democratie (2006). Hij was lid van de Wetenschappelijke Raad voor Het Regeringsbeleid. gunstere@fsw.leidenuniv.nl

Dick Pels

Dick Pels is socioloog, freelance publicist en lid van de links-liberale denktank Waterland (www.waterlandstichting.nl). In 2003 schreef hij De geestvan Pim. Het gedachtegoed van een politieke dandv.. Zijn nieuwe boek Een zwak voor Nederland ver- schijnt dit najaar bij Anthos. pels@uva.nl

Guy Widdershoven

Guy Widdershoven is als hoogleraar ethiek van. de gezondheidszorg verbonden aan het Cluster Zorgwetenschappen, Sectie Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte, Universiteit Maastricht. Hij schreef onder meer Ethiek inde kliniek. g.widdershoven@zw.unimaas.nl

Hans Harbers

Hans Harbers (1954) is UHD Filosofie van Wetenschap, Technologie & Samenleving aan de Faculteit Wijsbegeerte, Groningen; nauw betrokken bij het Groninger cultureel en politiek debatcentrum DwarsDiep; en freelance voorzitter, moderator en discussieleider. Tel. 050-3636155. Email: j.a.harbers@rug.nl. Homepage: http://www.rug.nl/staff/j.a.harbers/index

René Gabriëls

René Gabriëls is editor of Krisis and works at Maastricht University