Issue 3, 2005

Normativiteit en praktijkbetrokkenheid

Guy Widdershoven

Biografie

Guy Widdershoven

Guy Widdershoven is als hoogleraar ethiek van. de gezondheidszorg verbonden aan het Cluster Zorgwetenschappen, Sectie Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte, Universiteit Maastricht. Hij schreef onder meer Ethiek inde kliniek. g.widdershoven@zw.unimaas.nl