Krisis is op zoek naar een redactiesecretaris

Als redactiesecretaris ben je verantwoordelijk het organiseren, voorzitten en notuleren van de redactievergaderingen van Krisis (circa eens per zes weken), het verdelen en monitoren van lopende redactietaken en het coördineren van het gehele redactietraject. Je beheert de mailbox en het peer-reviewplatform van Krisis en bent het centrale aanspreekpunt voor redacteuren, auteurs en peer-reviewers. Daarnaast communiceer je met de eindredacteuren van Krisis en verzorg je de digitale kanalen van het tijdschrift. Bovenal maak je deel uit van het redactiecollectief en denk je mee over de koers van het tijdschrift, de binnengekomen kopij en de inzet van aankomende themanummers.

Krisis is een onafhankelijk academisch tijdschrift dat open access publiceert. De redactie van Krisis bestaat uit academici verbonden aan verschillende universiteiten binnen Nederland én daarbuiten. Aangezien de publicaties van Krisis vrij toegankelijk zijn en de redactie zich vrijwillig inzet, draait het blad een kleine boekhouding. Per verschenen nummer krijgt de redactiesecretaris een vrijwilligersvergoeding van € 800,-. De secretaris is zo’n 2 uur per week kwijt aan mailcorrespondentie, zo’n 6-8 uur per redactievergadering (en het voorbereiden daarvan) en zo’n 20 uur aan het publiceren van een nummer. Al deze taken zullen in nauwe samenwerking met de redactie uitgevoerd worden. De redactie wil ervoor waken de redactiesecretaris een coördinerende (en niet een eindverantwoordelijke) rol te geven. Krisis verschijnt in de regel twee keer per jaar. De redactievergaderingen vinden doorgaans plaats in Amsterdam. De communicatie binnen de redactie verloopt overwegend in het Engels.

De redactiesecretaris heeft affiniteit met de hedendaagse politieke, sociale en cultuurfilosofie, evenals met de “missie” van Krisis. Daarnaast is het van belang dat de redactiesecretaris het leuk vindt om mee te draaien en bij te dragen aan het redactieproces, en dat de redactiesecretaris organisatorisch en administratief bekwaam en betrokken is. Ervaring met digitale media en platforms is een pre, evenals relatieve zekerheid dat je voor tenminste een jaar en het liefst langer beschikbaar bent.

Ben je geïnteresseerd in deze functie, mail dan je motivatie en relevante cv voor 12 juni 2020 naar info@krisis.eu.

Mapping the New Right Wave

Liberal democracy today is in crisis, or, more accurately, in a state of siege. Not only in the United States but in much of Europe and in many nations across the globe, we are witnessing the advent of a new era of antidemocratic politics, much of it with increasingly authoritarian features.

— Wendy Brown, Peter E. Gordon, and Max Pensky, Authoritarianism: Three Inquiries in Critical Theory (Chicago: University of Chicago Press, 2018)

How to respond to the rise of the new right as it expands with electoral gains and rhetorical force in the public domain? The Dutch writer Henk van Straten recently likened the dilemma to being caught in a wave, heading somewhere dangerous, yet feeling unable to change its direction. The image of citizens seized in a right-wing wave refers both to those attracted to elements of right-wing politics, as well as those repulsed by it but unable to find anchors for resistance or imagining viable alternatives.

The figure of the wave emphasizes aspects of the new rights’ effective organizational and communicative practices. It shapes how the new right is discussed as a symptom, a threat, a result of prior forces, or a warning for future developments. It also affects the process and form of resistance. For individuals and collectives, experiencing the new right as a wave informs how they feel empowered or helpless in relation to it, how hopes and fears become articulated and embodied, and so on.

While the description and experience of the new right as a wave seems ubiquitous across different political settings and shared in many countries, its specific meanings and functions diverge in each context – and depending on the perspective taken. An incumbent government will articulate the wave-like character of the new right differently than a member of a right-wing youth movement; for a union member in Brazil the ‘new right wave’ means something different than for a union member in the Netherlands.

How to critically deconstruct the wave as a way of describing and experiencing this political moment? How to explore its vital elements? How can we see across different local settings without losing a sense of their specificities? In addition to reflections on the figure of the wave as a particular way of framing the current political moment, we invite academic or artistic contributions that map the rise of the new right from an (inter)national comparative perspective, with a specific emphasis on responses and (the problems of) resistance in each setting. Shorter essays with a regional focus are welcomed as well.

The formats of the contributions can vary from (peer-reviewed) articles (5000-8000 words) to essays (2000-5000) and book reviews (1500-2500). Abstracts can be submitted here until June 30th 2019. See here for additional information on submissions.

Boekpresentatie

Op maandagavond 11 juni presenteert Gijs van Oenen zijn nieuwe boek Overspannen Democratie. Hoge verwachtingen, paradoxale gevolgen, in Spui 25, van 20-21.30u. Er is een discussiepanel bestaande uit de hoogleraren politicologie Sarah de Lange en Tom van der Meer; de gespreksleiding is in handen van Irena Rosenthal. Het boek is inmiddels al in de winkel verkrijgbaar! Wie wil komen: het is gratis, wel even aanmelden.

Donaties

Krisis is nog steeds een volledig onafhankelijk online tijdschrift, ver weg van de grote uitgeverijen en kennisfabrieken. Deze onafhankelijkheid betekent dat wij te meer afhankelijk zijn van uw donaties. Hoewel Krisis een kleine boekhouding heeft, vereist het draaiende houden van ons online platform een minimale bijdrage van onze lezers en auteurs – van u dus. Om onze publicatie van een zo hoog mogelijk niveau te laten zijn werkt Krisis met een betaalde redactiesecretaris en betaalde tekstcorrectoren (terwijl de redactie zichzelf uitbuit). Zonder uw donatie kan Krisis niet blijven voortbestaan. Wij hopen daarom dat u – lezer, auteur, sympathisant – met een kleine (of grotere) donatie bij wilt dragen aan een zekere financiële toekomst voor Krisis: wij hebben u nodig! Een donatie kunt u over maken naar NL33INGB0005172630 tnv Krisis.

Nieuwe Website

Het nieuwe nummer van Krisis verschijnt binnen een volkomen nieuwe digitale omgeving. Om Krisis bereikbaarder te maken, kent het tijdschrift een nieuw ontwerp en verschijnt het vanaf heden op deze nieuwe website. Hoewel wij onze uiterste best hebben gedaan om de nieuwe website zo goed mogelijk te laten functioneren, zouden er toch enkele imperfecties op kunnen duiken. Als u er een (of meerdere) herivan ontdekt, schroom dan niet een e-mail te sturen naar info@krisis.eu.