Issue 1, 1997

Geen fundamentalist, wel tot traditionalisme geneigd

Liliana Jansen-Bella & Monica Jansen

Biografie

Liliana Jansen-Bella

Liliana Jansen-Bella studeerde cultuurwetenschappen en publiceerde ovet het werk van Gianni Varumo. Adres. Churchillweg 114, 6706 AE Wageningen.

Monica Jansen

Monica Jansen is verbonden aan de vakgroep Italiaans van de Universiteit Utrecht, waar LIJ een proefschrift voorbeieidt over her postmodernisme-debat in de Italiaanse cultuur. Adres- Kromme Nieuwegracht 29,3512 HD Utrecht.