Issue 1, 1997

Rudi Laermans, Pieter Pekelharing, Evelien Tonkens, Rokus Hofstede, L.S van Epenhuysen, Liliana Jansen-Bella, Monica Jansen, Pieter Hilhorst, Karen Vintges, Marc Berg, Martijntje Smits, Jan Willem Duyvendak, Frans Jacobs, Ewald Engelen, Richard de Brabander, Jan C.C. Rupp & Baukje Prins

Biografie

Rudi Laermans

Rudi Laermans is hoogleraar theoretische sociologie aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn recente onderzoek en publicaties situeren zich binnen de domeinen van de hedendaagse sociale theorievorming, cultuurbeleid en -participatie, en hedendaagse dans. Over het laatste onderwerp bereidt hij momenteel een boek voor. Contact: Rudi.Laermans@soc.kuleuven.be

Pieter Pekelharing

Pieter Pekelharing used to teach at the University of Amsterdam. He has just retired. With two co-authors he recently published a book on the power of the megacorporation, De macht van de megaonderneming, Van Gennep, 2016, which is currently being translated into Spanish and Portuguese. An English translation is in the making. His current interests are focused on the politics of higher education and the relationship between science and democracy. He is also working on a publication of his lectures on the history of philosophy.

Evelien Tonkens

Rokus Hofstede

Rokus Hofstede is vertaler. Hij vertaalde werk van o.a. Pierre Bourdieu, E.M. Cioran, Pierre Michon en Georges Perec. Adres. Zoittkeetsgracht 75, 1013 LC Amsterdam

L.S van Epenhuysen

L.S. van Epenhuysen is filosoof. Zij werkt bij de vakgroep Ge7ondheidswetenschappen aan de Medische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Adres: Otiner Esweg i, 9755 ID Onnen.

Liliana Jansen-Bella

Liliana Jansen-Bella studeerde cultuurwetenschappen en publiceerde ovet het werk van Gianni Varumo. Adres. Churchillweg 114, 6706 AE Wageningen.

Monica Jansen

Monica Jansen is verbonden aan de vakgroep Italiaans van de Universiteit Utrecht, waar LIJ een proefschrift voorbeieidt over her postmodernisme-debat in de Italiaanse cultuur. Adres- Kromme Nieuwegracht 29,3512 HD Utrecht.

Pieter Hilhorst

Karen Vintges

Marc Berg

Martijntje Smits

Martijntje Smits is verbonden aan de vakgroep Systematische Wijsbegeerte van de Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen. Universiteit Twente Adres: Postbus 217,7500 AE Enschede, email- M.W.Smirs@wmw.urwente.nl.

Jan Willem Duyvendak

Jan Willem Duyvendak is sinds 2003 hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn meest recente boeken zijn European States and Their Muslim Citizens (Cambridge University Press, met John Bowen, Christophe Bertossi, Mona Lena Krook, 2014), en New York and Amsterdam. Immigration and the New Urban Landscape (NYU Press, met Nancy Foner, Jan Rath en Rogier van Reekum, 2014).

Frans Jacobs

Frans Jacobs is verbonden aan de vakgroep Praktische Wijsbegeerte van de Faculteit wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam. Adres G. van Amstellaan 17, 1181 FJ Amstelveen.

Ewald Engelen

Ewald Engelen is als hoogleraar financiële geografie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Richard de Brabander

Richard de Brabander studeerde personeelswerk en filosofie. Hij werkt aan een studie over de relatie tussen filosofie, literatuur en het politieke in het werk van Blanchot en Derrida. Adres: Soetendaalsekade 484, 3036 EA Rotterdam.

Jan C.C. Rupp

Jan C.C. Rupp is verbonden aan de Amsterdamse School voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoekvan de Universiteit van Amsterdam Adres. Oude Hoogstraat 24, 1012 CE Amsterdam.

Baukje Prins